aff.a.se
Totalförsvar Öland 28 sept
Under Ölands Skördefest fanns AFF Kalmar län på plats som utställare i samband med Totalförsvar Öland. Totalförsvar Öland är en årligt återkommande försvarsdag i Stora Rör. Här kan man få se huvudd…