aff.a.se
FörsvarsForum i Kalmar 17 oktober
I Kalmar genomfördes FörsvarsForum den 17 oktober. Från Kungl Krigsvetenskapsakademien kom konteramiral Jörgen Ericsson som talade på temat ”Försvarsmaktens utveckling mot bakgrund av försvar…