aff.a.se
Pax Baltica 30 år
Foto: shutterstock.com För de baltiska staternas del har energisäkerheten förbättrats betydligt, bl a förekommer lagring av olja och gas vilket utgör en del av totalförsvarskonceptet i dessa länder…