aff.a.se
Stockholms Trängbefälsförening inbjuder till föredrag i Stockolm
Stockholms Trängbefälsförening inbjuder till föredrag med Generalmajor Karlis Neretnieks under rubriken ”Säkerhetspolitiska förhållanden i Östersjöregionen och fördjupat militärt samarbete me…