aff.a.se
USA är inte längre en överlägsen supermakt
Denna trio höll i skaftet vid det välbesökta mötet i Malmö, Ola Fischer, ordförande för Allmänna försvarsföreningen i Skåne, Bengt Svensson, generalmajor och försvarsattaché i Washington, samt Lenn…