aff.a.se
Egna nationen framför samarbete?
Hur går det med säkerheten i ett Europa där nationalstaternas betydelse åter ökar och multilateralismen – ett fungerande samarbete mellan länderna – faller samman? Frågan ställdes vid Pax Nordica d…