afaproven.com
TRESORERIA
El tresorer/a té com a funcions: La custòdia i el control dels recursos de l’associació. L’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Sig…