afaproven.com
Comissions de l’AFA
L’AFA s’organitza en comissions que són responsables de cadascuna de les activitats gestionades. Les comissions existents i els seus actuals responsables són les de la taula següent. Cl…