afaproven.com
Aportacions a l’Escola
En concordància amb els seus objectius, l’AFA dedica part del seu pressupost a finançar serveis i projectes consensuats amb l’escola, que resulten en benefici de tots els alumnes. Un 30…