aeondooveleprodajaugostiteljskeopreme.wordpress.com
Chafing dish INOX GN1/1 za pogrevanje hrane
CHAFING DISH – INOX 18/10 GREJNA POSUDA SA RAVNIM POKLOPCEM NA GEL INOX 18/10 VP cena : 4800,00 RSD Detalji • POKLOPAC SE ODVAJA,A UNAZAD NA 90 STEPENI OMOGUĆUJE POSTAVLJNJE NA DRŽAĆE • UNUTRA…