aeondooveleprodajaugostiteljskeopreme.wordpress.com
Kolica konobarska
Извор: Kolica konobarska KOLICA SERVIRNA INOX KONOBARSKA RESTORANSKA SA 3 INOX ETAŽE VP CENA 21.600,00RSD 3 ETAŽE SA GRANIČNICIMA,DIMENZIJE dužina 800x širina 500x visina 850mm KOSTUR-CELIOKUPNO IN…