advocatspratsabat.com
Nova regulació del registre de la jornada laboral - Prat Sàbat Advocats
Nova regulació de la jornada laboral dels treballadors que entrarà en vigor el 12 de maig de 2019. Obligatori per totes les empreses.