adriansiaril.com
Random Rhythm #4
Pagi pagi sehat minum jamu Supaya sampai malam masih bergairah Sedih tak mendapat balasanmu Tapi aku belum mau menyerah