adisjournal.com
सांगेल कोण याला ~ Adi's Journal
गेले चार दिवस पुण्यात संध्याकाळी जोरदार पावसाची सर येते आहे. तर आज तुमच्यासाठी एक पाउस कविता, तुम्हाला नक्की आवडेल. It has been raining in the evening for past few days in Pune. So for this occasion, I bring a rainy poem for you all.