adewaleadenijisworldview.com
After the Dollar, Play The Blues …
After the dollar play the blues The blues, the blues Spent all our fx on booze On booze, on booze Spent the money blew reserves Reserves, Reserves After the party make we go Dey go, dey go W…