adelajusic.wordpress.com
Oslobođenje – Maja Abadžija
Glas i muzika, narativ i historija 16.08.2018. Savremena bosanskohercegovačka vizuelna umjetnica Adela Jušić nedavno je u sklopu edukativno-kulturnog programa British Councila održala predavanje u …