addsomemusic.com
The Best of 2013: #50 – #41
Na samym początku chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jest to niesamowicie subiektywna lista, lista 50 albumów, których najlepiej mi się słuchało. W moim odczuciu są to najbardziej wartościowe pły…