acirealeblog.com
NEI CINEMA ACESI
MARGHERITA MULTISALA margheritamultisala Margherita Multisala _ via Cavour 26 dal 14 giugno La mummia 2D – 3D dal 21 giugno Transformers: L’ultimo cavaliere 2D – 3D