acht.nl
Werkzaamheden Anthony Fokkerweg – Wijkinfo
Aansluitend op de voorbereidende werkzaamheden (grondwerk en verleggen kabels en leidingen) start de gemeente op maandag 25 februari 2019 met de resterende werkzaamheden op de Anthony Fokkerweg. He…