acht.nl
Lokatie boomgaard
Lokatie De boomgaard ligt aan de Boschdijk in Eindhoven, ten noorden van de kruising met de Anthony Fokkerweg, tegenover de oude molen. De ingang ligt op de hoek van de Gebr. Ganslaan en de Jo Goud…