acht.nl
Buurtapp?
Deze week is huis-aan-huis een brief verspreid om Achtenaren te attenderen op de buurtapp Nextdoor. Vorig najaar deed een hoplr een vergelijkbare oproep. Uiteraard is iedere inwoner vrij om …