acht.nl
Avond over financiën/belastingen
Op 21 februari is er in het dorpshuis een avond over financiën. Deze avond wordt georganiseerd door de dorpsraad en is uiteraard vrij toegankelijk. Vorig jaar is er met een vergelijkbaar onderwerp …