acgih.ir
ابزار آنلاین ارگونومی | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای
ابزار آنلاین ارگونومی در این بخش ابزارهای ارگونومی شامل Niosh, Snook Tables, Wisha, pull. pull طراحی شده است که برای ارزیابی حمل دستی بار در وظایف مختلف کاربرد دارند. این ابزارها توسط Thomas E. Bernard ( دانشگاه فلوریدا جنوبی ) و سازمان OSHA تهیه شده است و توسط دانشجویان بهداشت حرفه ای کد نویسی شده است