acgih.ir
حدس بزنید شغل این فرد چیست؟! | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای
1.0 01 حدس بزنید شغل این فرد چیست؟! این تصویر مربوط به شغلی است که مدتها پیش وجود داشته استاین مرد یک فاضلاب تمیزکن انگلیسی در سال ۱۹۰۵ است. در آن دوران کارگران آب و فاضلاب، قبل از آنکه وارد سیستم فاضلاب شوند، لباس های محافظ و تجهیزات محافظتی می پوشیدند Sirvan Sheikhi مدیر وبسایت …