acgevent.com
「C3AFA HONG KONG 2018」2月會展舉行 簡淑兒Cosplay擔任發佈會嘉賓公佈最新情報
年度動漫盛事「C3AFA HONG KONG 2018」即將於 2 月 9 至 11 日係香港會議展覽中心 1…