acgevent.com
美樹本晴彥老師簽名會現場情況
美樹本晴彥老師的簽名會即將於今日上午11:00開始,現場己開始準備 簽名會已經開始, 大家都有秩序排隊上台領取…