acgevent.com
Creative Paradise 06 北沢綾香、水月陵「遊戲音樂交流會」舞台回顧 
每年Creative Paradise 的嘉賓陣容鼎盛,今年創天舞台上有兩場「遊戲音樂交流會」,邀請到兩位Ke…