abufahmiabdullah.wordpress.com
Jalan Berliku Menuju Kebenaran Yang Dirindu
Jalan Berliku Menuju Kebenaran Yang Dirindu Diceritakan oleh : Ibnu Abdi Robbihi Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah. Amma ba’du. “Dan di bumi terdapat tanda-tanda…