abufahmiabdullah.wordpress.com
TAREKAT SUFI NAQSYABANDIYAH
TAREKAT SUFI NAQSYABANDIYAH Oleh : Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta Pertanyaan. Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta ditanya : Ada sebuah perkumpulan wanita dari Ku…