abufahmiabdullah.wordpress.com
Dialog rekaan antara Syaikhul Islam dengan Pengarang Al Hikam
Dialog rekaan antara Syaikhul Islam dengan Pengarang Al Hikam Telah tersebar sebuah dialog unik antara pentolan Sufi dengan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Pentolan tersebut adalah ibnu Athaillah Al …