abufahmiabdullah.wordpress.com
Support untuk Jihad di Dammaj Yaman
Support untuk Jihad di Dammaj Yaman Syaikh Dr. Syaikh Sholeh bin Fauzan bin ‘Abdillah Al Fauzan hafizhohullah dalam durus (kajian) Mukhtashor Zaadil Ma’ad yang membahas Perang Tabuk [1], dalam sesi…