abufahmiabdullah.wordpress.com
Sufi, Benarkah Itu Ajaran Nabi?
Sufi, Benarkah Itu Ajaran Nabi? Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi akhir zaman dan da’i yang menyeru kepada jalan Allah dengan ilmu dan keterangan. Amma ba’du. …