abufahmiabdullah.wordpress.com
Taubat Seorang Ibu Ditangan Putrinya
Empat tahun yang silam salah seorang ahli ilmu yang bernama Syaikh Ali al-Hindi meriwayatkan kisah nyata berikut ini kepada Syaikh Abdurrahman al-Ma…