abufahmiabdullah.wordpress.com
‘Golongan Tertentu’ Yang Menguasai Masjid
‘Golongan Tertentu’ Yang Menguasai Masjid! Sesungguhnya masjid adalah rumah milik Allah. Tempat untuk berdzikir, membaca al-Qur’an, menunaikan sholat berjama’ah dan mengadakan majelis-majelis ilmu …