abufahmiabdullah.wordpress.com
Imam Bukhari rahimahullah
Imam Bukhari rahimahullah ( Majalah Al Fatawa ) Nasab dan Kelahiran Beliau beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Ja’fi Al Bukhari -rahima…