abufahmiabdullah.wordpress.com
Kesedihan Kaisar Romawi Atas Wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz
Kesedihan Kaisar Romawi Atas Wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz Muhammad bin Ma’bad menceritakan: “Umar bin Abdul Aziz mengirimkan beberapa tawanan Romawi untuk ditukar dengan beberapa tawanan m…