abufahmiabdullah.wordpress.com
Bolehkan Meminta Jabatan Dengan Mencalonkan Diri Dalam Pemilu?
Bolehkan Meminta Jabatan Dengan Mencalonkan Diri Dalam Pemilu? Penulis : Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim Al-Atsariy Meminta jabatan atau mencalonkan diri dalam etika politik merupakan hal lumrah. Padaha…