abufahmiabdullah.wordpress.com
HIDUP UNTUK MATI ATAU MATI UNTUK HIDUP!
HIDUP UNTUK MATI ATAU MATI UNTUK HIDUP! Kematian adalah sebuah kenyataan keras dan menakutkan yang akan dihadapi tiap-tiap yang bernyawa. Tidak seorang pun mempunyai kekuatan untuk menghindarinya, …