abufahmiabdullah.wordpress.com
PERSATUAN DALAM ISLAM
PERSATUAN DALAM ISLAM Oleh : Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Al-Atsari URGENSI PERSATUAN ISLAM Persatuan Islam termasuk dari maqoshid syar’iyyah (tujuan syari’at) yang paling penting yang terk…