abufahmiabdullah.wordpress.com
Aqidah Imam Empat (Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi’i dan Ahmad) Tamat
A. Pendapat Imam Ahmad tentang Tauhid Di dalam kitab Thabaqat al-Hanabilah, terdapat keterangan bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang tawakkal. Jawab beliau: “Tawakkal itu adalah mengandalkan sep…