abufahmiabdullah.wordpress.com
Waspada terhadap Sempalan Islam
Waspada terhadap Sempalan Islam (Dikutip dari Salafy Edisi Perdana/Syaban/1416/1995, Islam itu sesungguhnya hanya satu, sebagai agama yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dengan kesempurnaan yang m…