abufahmiabdullah.wordpress.com
POKOK-POKOK MANHAJ SALAF
POKOK-POKOK MANHAJ SALAF Oleh Khalid bin Abdur Rahman al-‘Ik Kata Pengantar Banyak pihak yang menisbatkan dirinya sebagai orang atau kaum (golongan) yang menganut pemahaman salaf. Na…