abudira.wordpress.com
Korpus Linguistik
1.0 Pengenalan Apakah itu korpus linguistik? Corpus linguistik adalah satu kajian bahasa dan kaedah analisis linguistik yang menggunakan koleksi teks asli atau “sebenar perkataan&#8221… Sumbe…