abovesealevel.co
The Lost City of Peru
เปรู ประเทศที่นักเดินทางรู้จักกันดี หลายล้านคนมาที่นี่เพื่อมาเยือน มาชูปิกชู แต่สิ่งที่ดึงดูดเรามากกว่าเมืองโบราณนั้นคือเมืองกลางทะเลทราย และ เปรูมีโอเอซิส!…