abhijitnavale.com
Malshej Ghat, Thane/Pune – 1
Photos from Malshej Ghat, Thane/Pune