abdurrahman.org
Mujaahid ibn Jabr (مُجَاهِدْ بِنْ جَبْر) – Siyar A`laamin Nubalaa of Imaam adh-Dhahabee | Dawud Burbank
MUJAAHID IBN JABR “Mujaahid ibn Jabr, the Imaam. Abul-Hajjaaj al-Makhzoomee – their mawlaa (freed-slave), al- Makkee, the reciter, the Mufassir, al-Haafiz. The slave belonging to as-Saa·ib ib…