abdurrahman.org
[Book Study] Lum’at-ul-I’tiqaad (Sufficiency in Creed) – Imaam Ibn Qudaamah al-Maqdisee
Text under study Lum’atul I’tiqaad al-haadee ilaa sabeel irrashaad by Ibn Qudaamah al-Maqdisee, a short text about ‘aqeedah (creed and belief). In this book, Imaam Ibn Qudaamah presents the Creed o…