abdurrahman.org
Eeman in the descent of Eesaa ibn Maryam (alaihis-Salaam) from heaven – Dawud Burbank [Audio|En]
Aqeedah Tahaawiyyah: Lesson 56 : Point [207] Dawud Burbank [Audio|English] 207. And the descent of `Eesaa ibn Maryam- `alaihis-Salaam from heaven. [Souncloud Audio Link] At-Ta`leeqaat Al-Mukhtasara…