abdurrahman.org
The Story of Moosa (عليه السلام) and Yawm al-Aashooraa – Shaykh Saalih Fawzaan | Abu Muhammad al Maghribee [Audio|En]
Delivered on 2012-11-21 Based on the Khutbah given by Shaykh Saalih Fawzaan hafidhahullaah (Al Khutab al Minbariyya) Listen / Download Mp3 Here (Time 48:05) — Posted from :