abdurrahman.org
Book on Hajj (Tabseer an-Naasik fi Ahkaam al-Manaasik) – Shaykh Abdul-Muhsin al-Abbaad – Abu Muhammad al Maghribee [Audio|En]
The following lessons are on the book on Hajj, Tabseer an-Naasik fi Ahkaam al-Manaasik by our noble Shaykh Abdul-Muhsin al-Abbaad al-Badr, hafidhahullah. You may download a copy of the Arabic text …